Thứ sáu, 25/09/2020
Ti?ng Vi?t (Vietnamese)English (United Kingdom)
Leading Filtration Technology
Hotline: 0983.152.032

Dịch vụ tư vấn môi trường

Email In PDF.

DỊCH VỤ TƯ VẤN KHOA HỌC & KỸ THUẬT
- Lập hồ sơ Báo cáo Đánh giá chiến lược môi trường
- Lập hồ sơ Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
- Lập hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường
- Lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường
- Lập hồ sơ cấp phép về môi trường:
+ Hồ sơ xin phép khai thác nước mặt
+ Hồ sơ xin phép khai thác nước ngầm
+ Hồ sơ xin phép xả thải
+ Hồ sơ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại
- Lập hồ sơ báo cáo giám sát môi trường định kỳ
- Lập hồ sơ nghiệm thu Hệ thống xử lý nước thải
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 22 Tháng 7 2011 17:02 )