Monday, 21/01/2019
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Provide products with environmental friendly
Hotline: 0983.152.032
Máy Ozone HN
Máy Ozone HN
F11 series Mechanical Control Valve
F11 series Mechanical Control Valve
E series Mechanical Control Valve
E series Mechanical Control Valve
Sunshine Filter press
Sunshine Filter press
C series Mechanical Control Valve
C series Mechanical Control Valve
Chihon FRP tank
Chihon FRP tank
Others Accessories
Others Accessories
Hudson FRP pressure Vessel
Hudson FRP pressure Vessel
F21 series Mechanical Control Valve
F21 series Mechanical Control Valve
Multiports valve
Multiports valve
Filter sand
Filter sand
Activated carbon
Activated carbon

Services

Dịch vụ tư vấn môi trường

DỊCH VỤ TƯ VẤN KHOA HỌC & KỸ THUẬT - Lập hồ sơ Báo cáo Đánh giá chiến lược môi trường - Lập hồ sơ Báo cáo Đánh giá tác động môi trường - Lập hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường - Lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường - Lập hồ sơ cấp phép về môi trường: + Hồ sơ xin phép khai thác nước mặt + Hồ sơ xin phép khai thác nước ngầm + Hồ sơ xin phép xả thải + Hồ sơ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại - Lập hồ sơ báo cáo giám sát môi trường định kỳ - ...

Last Updated ( Friday, 22 July 2011 10:02 )

 

Construction and installation of electrical and industrial

Maintenance and repair of water treatment systems, water supply systems

Domestic wastewater treatment, industrial wastewater treatment

Last Updated ( Monday, 06 April 2015 02:03 )

Drinking water treatment, bottled purified water treatment